Kérdések – válaszok az aranyról

Mitől lesz egy aranyrúd London Good Delivery?

A Good Delivery aranytömbökre a legszigorúbb előírások vonatkoznak. Az LBMA szabályozása szerint egy Good Delivery tömbnek minimum 995:1000 arányban kell aranyat tartalmaznia, a maximum elérhető arány a 999,9:1000. A rúdon többféle jelnek kell szerepelnie: fel kell tüntetni a gyártási számot, a London Good Delivery listán szereplő készítő pecsétjét, valamint az anyagösszetétel arányát és a gyártási évet. Szintén követelmény a tömb megfelelő állapota: nem lehet rajta sérülés, mélyedés vagy bármilyen szabálytalanság, rétegződés. Ezek azok a nemzetközi standardok, melyek együttes feltüntetése garantálja a befektető biztonságát.  Ennek birtokában az aranytömb bár-hol a világon bonyolult és költséges bevizsgálási és minősítési eljárás nélkül gyakorlatilag azonnal készpénzzé tehető.

A világon többféle aranytömb van forgalomban, de a legnagyobb presztízsű aranyrúd a 12,5 kilós, közel 26 millió forint értékű London Good Delivery. Jóllehet a neve idegenül cseng, a London Good Delivery aranyrúd tulajdonképpen a sztereotip aranyrúdfajta, hiszen ez szerepel a filmekben és ilyet lehet megérinteni, felemelni a bankok kiállító termeiben is.

A Good Delivery-t formája, mérete és kivételes minősége miatt egyből felismerik az egész világon. Rendkívül szigorú szabványok szerint készül, így gyakorlatilag az egyetlen, nemzetközi kereskedelemben is használatos fajta. Átlagos súlya 400 uncia, azaz 12,5 kiló. A legtöbb központi bank ebben a méretben tartja aranykészletét. Egy ilyen tömb ára nagyságrendileg több, mint 100 millió forint, így a kisebb tőkéjű befektetőknek, illetve rövid távú befektetésre alkalmatlan.

Ahhoz, hogy kereskedelmi forgalomba lehessen hozni, a Good Delivery, vagy más néven "nagy" tömböknek az összes fenti kritériumnak meg kell felelnie. Ezt a minőségi előírást hívják London Good Delivery szabványnak, és innen származik a rúd hivatalos neve.

Miért éppen London?

Az aranyrúd-szabvány nevére történelemben kell keresnünk a magyarázatot. A 18-19. században, bármily meglepő, de az ezüst volt a legfontosabb nemesfém. A Brit Birodalom határait pont ebben az időszakban terjesztették ki, így az ezüst-kitermelő országok nagy része Angliához került. A fejlett kereskedelemnek köszönhetően London csakhamar nemesfém-központtá fejlődött. Így történhetett az is, hogy az ezüstre, aranyra vonatkozó szabványok Londonban születtek meg, és innen terjedtek el az egész világon.

A London Good Delivery aranyrúd készítőinek listáját a Bank of England saját aranyrúd-hivatala ellenőrizte már a 18. századtól. A lista a kaliforniai, dél-afrikai és ausztráliai aranylelőhelyek 19. századi felfedezése után jelentősen kibővült, 2019-re 28 ország 60 aranyrúdkészítőjének terméke felel meg a szabványoknak. Ahhoz, hogy egy vállalkozás felkerüljön a listára, a meghatározott működési ideje mellett el kell érnie egy bizonyos értéket és éves termelési szintet, illetve a felvételhez szükséges a helyi központi bank ajánlása is.

 

A "fizikai arany" kereskedelme is Londonban koncentrálódik, s ez a világ leglikvidebb, legkifinomultabb piacainak egyike. A rúdaranyat készpénzre váltani a befektetők számára a lehető legkönnyebb, hiszen ehhez a hitelesített aranyrudak maguk adnak garanciát, továbbá VÁM és ÁFA mentesek.

Az aranyárak a nagyobb pénzügyi piacoktól  - részben -  függetlenül mozognak. Az arany árára elsősorban a befektetők hangulata, legfőképpen idegessége hat, az, hogy mennyire vágynak a "biztonságos kikötőbe". A korreláció hiánya az aranyat kulcselemévé teszi bármely diverzifikált befektetési portfoliónak. A fizikailag birtokolt rúdarany - merthogy készpénzért be lehet szerezni, s azonnal készpénzre is váltható - különleges fajtája a kereskedésre alkalmas vagyontárgyaknak, mert mentes a tranzakcióban részt vevő másik fél okozta kockázatoktól. Ezért, akinek aranya van, az megszabadul a bankok fizetőképességében rejlő kockázatoktól, s csak azt kell figyelnie, hogy az aranyár éppen hogyan változik a piacon.

Bárhová néz az ember a piacon, most minden olcsóbbodik, a réz éppúgy, mint a kőolaj, a kukorica vagy a nyersgumi. A befektetők nem csak az értékpapírokból, hanem az év első felében még biztonságosnak vélt nyersanyagokból is távoznak, a többség csak az aranyban bízik ezekben a napokban.

A jövőben jelentősen emelkedhet az arany ára, - ez valamennyi befektetési szakember egybehangzó véleménye. A nemesfém árának száguldása elsősorban akkor valószínű, ha a piacokon hosszú távon a bizonytalanság lesz az úr.

Az Arany, mint befektetés:

Talán nem is találunk még egy olyan piacot, amely ekkora vonzerővel rendelkezik, mint az arany. Az aranyban történő befektetésnek több módja is létezik, ezek közül a fizikai - hivatalosan: befektetési aranytömb vásárlás a legegyszerűbb. Ne gondolja, hogy az arany piacát nagyon nehéz elérni, sőt még a kisbefektetőknek is adott a lehetőség, akár kisebb összegek befektetésére is. A következő sorokban nemcsak a befektetési lehetőségeket ismerheti meg, hanem az arany befektetés előnyeit is bemutatjuk.

Az arany előnyei:

Elgondolkodott már azon, hogy a központi bankok tartalékuk nagy hányadát miért tartják aranyban? Vizsgáljuk meg ennek okait:

1. Gazdasági biztonság: az arany egy olyan különleges befektetési instrumentum, ami nem valakivel szembeni követelést testesít meg, így értékét nem a kötelezett személy teljesítménye, helyzete határozza meg. Az arany értékét közvetlenül egyik ország gazdasága, egyik pénznem inflálódása sem befolyásolja. Az arany értéke hosszú távon vásárlóerejében rejlik, és ezért alkalmas a jegybanki tartalék szerepének betöltésére.

2. Fizikai biztonság: a külföldi értékpapírban tartott tartalékok sebezhetők, legrosszabb esetben a teljes vagyon befagyasztásának is ki vannak téve. Az arany nem rejt ilyen típusú kockázatot. Amikor kell, rendelkezésre áll, biztosítja a teljes likviditást.

3. Váratlan nehézségek: az arany likvid és egyetemesen elfogadott fizetőeszköz, amennyiben egy vészhelyzetben lévő országnak likvid forrásra van szüksége. Az arany kölcsön esetén fedezetként is szolgálhat.

4. Bizalom: a társadalom bizalmát növeli, ha tudja, hogy kormánya aranyat tart. Néhány ország így fejezi ki a hazai valuta egyértelmű támogatását. A hitelminősítő ügynökségek is pozitívként értékelik, ha egy ország tartalékportfoliójában arany is van.

5. Profit: az arany-hitelpiac és az arany kereskedelme is profitot generál. Az arany tartásával keletkeznek alternatív költségek, de egyéb előnyei kompenzálják az ilyen költségeket.

Jó, ha tudjuk!

Az arany és a pénzügyi termékek, mint például a részvények hozama között nincs pozitív korelláció (lineáris kapcsolat). Sokszor az arany a menekülőút a befektetőknek, így amikor lejtmenetben vannak a tőzsdék, az arany piaca megélénkül. A pénzügyi eszközök hozamai korrelálnak a makrogazdasági változókkal, azonban az arany hozamának nincs statisztikailag szignifikánsnak mondható kapcsolata a GDPvel, az inflációval, és a kamatlábakkal. A makro ökonómiai (gazdasági körforgás számszerűsített modellje) tényezők változása sokkal erősebb hatást gyakorol más áru jellegű termékre, mint az aranyra. Amíg az arany hozama nem, vagy minimális mértékben korrelál a részvény-, illetve kötvényindexek hozamával, más áru esetében szignifikáns (jelentős) kapcsolat mutatható ki.

Mit jelent a befektetési arany likviditása?

A befektetési arany kiemelkedő likviditása, vagyis könnyű értékesíthetősége azért alakult ki, mert stabil és független értékőrzőként a világ bármely pontján szívesen cserélik készpénzre.

Milyen előnyökkel bír az aranyba helyezett befektetés?

A befektetési arany legfőbb előnye, hogy likviditása és teljes függetlensége révén (hiszen nem függ semmilyen valutától, vagy politikai-gazdasági helyzettől sem) hosszútávon stabil értékőrzést jelent. Éppen ezért alkalmazzák az államok pénzkibocsátásuk biztonsági fedezeteként.

A befektetési arany amellett, hogy a hagyományos materiális (valóságos) formában is jelentős befektetési értékkel bír, ugyanúgy tárgyát képezi tőzsdei ügyleteknek is. Árfolyamváltozásaival pedig ugyanúgy profit szerezhető, mint bármely más tőzsdei termék segítségével.

Hogyan hat a dollár gyengülése a befektetési aranyra?

Mindenképpen kedvezően hat a dollár gyengülése az aranyra nézve, ugyanis míg a dollár értéke csökken, addig az aranyé egyre csak növekszik.

 

Mi a karát?

A karát az arany ékszer színarany tartalmának jelölésére szolgál. A színarany (24 karát) túlságosan lágy ahhoz, hogy hosszútávon viselhető legyen. Ezért, hogy keményebbé s egyben ellenállóbbá is tegyék, a színaranyhoz meghatározott százalékban más fémeket adnak. Ennek aránya határozza meg azt, hogy hány karátos az arany:

999 ezredrész = 99,9 % színaranytartalom = 24 karát

916 ezredrész = 91,6 % színaranytartalom = 22 karát

750 ezredrész = 75,0 % színaranytartalom = 18 karát

585 ezredrész = 58,5 % színaranytartalom = 14 karát

375 ezredrész = 37,5 % színaranytartalom = 9 karát

333 ezredrész = 33,3 % színaranytartalom = 8 karát

Érdemes-e tervszerűen, havi rendszerességgel vásárolni befektetési aranyat?

Ha az anyagi lehetőségek megengedik, feltétlen érdemes az aranybefektetést tervszerűen, felhalmozásszerűen végrehajtani. Ilyenkor az arany árfolyammozgásából adódó egyenetlenségek kisimulnak és a befektetés időzítése kisebb jelentőségűvé válik. Egy példa: egy családnak havi 20-30 gramm befektetési arany vásárlásra van lehetősége/terve. Havonta vagy egy 20 grammos, vagy a húszgrammos aranylapka mellé még egy 10 grammos befektetési aranylapkát érdemes venni, ha épp egy kissé lejjebb jött az arany árfolyama.

Érdemes-e befektetetési aranyat ajándékba adni?

Igen, a színarany az egyik legkiválóbb ajándék. Mind a magánéletben (ballagás/esküvő/gyerekszületés), mind az üzleti életben csodálatos ajándék lehet a befektetési arany. Egyrészt az aranyhoz még mindig tapad egyfajta pozitív mítosz, azaz a gazdagság és a szerencsehozó kívánság társul vele, másrészt ha nincs különösebb ötletünk, hogy minek örülne legjobban a megajándékozandó személy, a befektetési arany rudat, aranyérmét nagyon könnyen és kedvező árréssel készpénzre tudja váltani az, aki az ajándékot kapta. A hiedelemmel ellentétben nem szükséges a vásárlásról szóló számlát is átadni, mert anélkül is visszavásárolják a forgalmazók, így a vállalatunk is. Bizonyos esetekben adóelőnyt is jelenthet, ha befektetési aranyat ajándékozunk készpénz helyett.

Exkluzív aranyajándéknak leginkább az egy unciás aranyérméket javasoljuk díszdobozban, ill. ha aranyrudat/aranylapkát szeretnénk ajándékozni, akkor 2-5-10-20-50-100 gr-os színarany lapkát javaslunk hozzávaló díszdobozban.

Szívesen segítünk az ajándékválasztásban, hiszen nálunk több száz féle érme közül tud ajándékot választani, és mindezt raktárkészletről, akár bankkártyával fizetve a helyszínen, vagy kényelmesen otthonról rendelve, akár utánvétes fizetéssel is.

Vásárolhatok-e befektetési aranyat a gyermekem vagy más családtagom nevére?

Igen, ez lehetséges. Akár kiskorú gyermek nevére is tud befektetési aranyat vásárolni. Természetesen más családtag nevére is tud vásárolni aranyat nálunk.

Mi történik, ha elveszítettem a befektetési arany vásárlásakor kapott számlát, vagy certifikátot?

Ebben az esetben sem kell kétségbe esni, hiszen az arany jellemzője az önmagában hordozott értékállóság. Olyan rúdtípusok esetén (ilyen például az Argor-Heraeus saját márkaneve alatt forgalomba hozott rúd) melyhez jár tanúsítvány (certifikát), számíthatunk arra, hogy az arany felvásárló, mint például a vállalatunk, kb. 1 %-kal alacsonyabb visszavásárlási árat fog kínálni, ha elveszítettük az aranytömbhöz járó certifikátot.

Az arany olyan, mint a készpénz, ha nincs Önnél a beszerzésről szóló számla, mi akkor is meg tudjuk venni az aranyérmét, aranyrudat. Egyszerűen hozza be hozzánk és mi, akár készpénzben is kifizetjük azonnal.

Mit tegyünk, ha felment az ár, de nem akarjuk eladni a befektetési aranyakat?

Ha úgy érezzük, hogy nagyon felment (lokális maximumot) ért el az ár, de a fizikai aranytól mégsem szívesen válnánk meg, akkor fedezzük le „papír“ arannyal, azaz adjunk el a határidős piacon, vagy valamely más arany befektetési instrumentumban a fizikai arany rúdjainknak megfelelő uncia súlyú „papír“ aranyat. Ha tényleg lemegy az árfolyam, akkor zárjuk vissza a „papír“ arany pozíciónkat, és zsebeljük be a nyereséget. Ha viszont felfelé megy el az ár, akkor a „papír“ aranyon épp annyit vesztünk, mint amennyit a fizikai arany tartásával nyertünk. Ilyenkor vakarhatja a fejét a befektető, hogy miért is kellett megkötnie a „papír“ aranypozíciót.

Mit tegyünk, ha lement az arany árfolyam?                                                                               

Ha lemegy az arany árfolyam, de egyébként nem vagyunk eladáskényszerben, nem érdemes elkeseredni, hisz ha kellően türelmesek vagyunk, „majd felmegy“ ill. tartja az értékét az inflációval.

TOP